Actievoorwaarden ‘Ik Vind Je Lief Bus’ Rotterdam Algemeen

 1. De ‘Ik Vind Je Lief Bus’ in Rotterdam (hierna: de Actie) wordt aangeboden door de winkeliers in de binnenstad van Rotterdam.
 2. De Actie start op vrijdag 5 februari 2021 en wordt afgesloten met verrassingsmomenten op zondag 14 februari 2021 van 12:00 uur tot 16:00 uur.

Actie en deelname

 1. Aan de Actie kan gratis worden deelgenomen door alle inwoners van Rotterdam en de directe omgeving.
 2. Elke inwoner die iemand opgeeft voor de Actie maakt kans om een muzikale liefdesboodschap te winnen voor de

  betreffende persoon.

 3. In totaal worden vijf winnaars vastgesteld doormiddel van een willekeurige loting.
 4. Naast de muzikale boodschap ontvangen de winnaars ook een geschenkenpakket.
 5. De geschenkpakketten worden aangeboden door WTC Shops, Koopgoot Rotterdam en Lijnbaan.
 6. Met de winnaars zal op 12 februari omstreeks 15:00 uur contact opgenomen via een DM. Hierin wordt informatie

  gevraagd die van belang is voor het uitvoeren van de Actie zoals boodschap, keuze nummers en exacte tijd.

 7. De winnaars dienen uiterlijk 12 februari om 18:00 uur de gevraagde informatie aangeleverd te hebben via het kanaal

  waar de informatie gevraagd wordt, wanneer dit niet gebeurt, kan de organisator bepalen de prijs weg te geven aan

  een andere deelnemer.

 8. De winnaar mag twee nummers kiezen uit een aangeboden lijst, er is geen belofte dat beide nummers gezongen

  zullen worden.

 9. Op 12 februari 2021 voor 19:00 uur ontvangen de winnende deelnemers een tijdsslot waar binnen de ‘Ik Vind Je Lief

  Bus’ arriveert.

 10. Op 14 februari 2021 wordt vlak voor de start van de Actie een app gestuurd naar de winnaar zodat hij/zij weet dat de

  bus in de buurt is.

 11. De verrassingsmomenten vinden plaats op zondag 14 februari 2021 tussen 12:00 uur en 16:00 uur.
 12. De prijzen kunnen niet ingewisseld worden voor geld of andere prijzen.
 13. De loting van de actie gebeurt intern en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.

Medewerking/privacy

 1. Tijdens de Actie zal er gefilmd worden door een videograaf en er zullen foto’s gemaakt worden door de coördinator van de Actie.
 2. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit.
 3. De winnaar dient beschikbaar te zijn op 14 februari 2021tussen 12:00 – 16:00 uur en rond de afgesproken tijd thuis te

  zijn om de prijzen in ontvangst te kunnen nemen.

Aansprakelijkheid

 1. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Koopgoot Rotterdam via het contact formulier op http://www.koopgoot.nl/contact-vragen/ . Hierna zal binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact worden opgenomen.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Slotbepaling

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te kunnen wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondigingen te doen.
 2. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico.
 3. De Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.
 4. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de organisatie.
 5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Actievoorwaarden ‘Ik Vind Je Lief Bus’ Rotterdam 2021 v1.0 | 5-2-2021